𝙈𝙃𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 〔𝙁𝙚𝙗 ~ 𝟖〕

 

ငွေသားအပ်နှံခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်းအပါအဝင် ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို ဘဏ်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း (Banking Agent) လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို လျှောက်ထားဆောင် ရွက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှသိရသည်။

 

အဆိုပါ Banking Agent လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် အဆိုပြု ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ အဆိုပြု ကိုယ်စားလှယ်၏ တည်နေရာ၊ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ၊ အဆိုပြု ကိုယ်စားလှယ်က လျှောက်လွှာမတင်မီ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ၊ အထက်ပါညွှန်ကြားချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အခြားတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုမည့်ဘဏ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်တို့အကြား သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း) တို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံသည့်လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ သုံးလအတွင်း ခွင့်ပြုကြောင်း စာဖြင့် ဗဟိုဘဏ်က အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပေ‌ဒေပုဒ်မ ၁၈၄ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်လုံခြုံမှုနှင့် ခိုင်မာမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်က မိမိကိုယ်စားလှယ်၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မူဘောင်တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအား လက်လှမ်းမမီသည့်ပြည်သူများ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရရှိစေရန်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးစနစ်တွင် အလုံးစုံပါဝင်လာရေးကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ယခုအစီအစဥ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

 

ထို့အပြင် ဘဏ်၏ ကိုယ်စားလှယ် Banking Agent များသည် ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များအရ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဗဟိုဘဏ်က ခွင့်ပြုထားသော ဘဏ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ဆောင်ရွက်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းသည် ဗဟိုဘဏ်က အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခြင်းအတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလျှင် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ အား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရမည်ဟု ဆိုထားသည်။

 

ဘဏ်များအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် အဆိုပြု ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးအတွက် ခွင့်ပြုချက်အား စုပေါင်း၍ လျှောက်လွှာတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံခန့်ထားလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ခွင့်ပြုချက်ကိာ နှစ်စဉ် သုံးလလျှင် တစ်ကြိမ် (မတ်လ၊ ဇွန်လ၊ စက်တင်ဘာ လနှင့် ဒီဇင်ဘာလတို့တွင်) လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။