နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသည့် ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲမရှင် (UEC) မှ ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကြေညာလိုက်သည်။

 

အဆိုပါ ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို UEC မှ မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၉) ၃၀-၅-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၄/၂၀၂၃) ဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

 

အပြည့်အစုံကို ပုံတွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

#𝙢𝙝𝙩𝙣𝙚𝙬𝙨