ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအနက် ကိုဗစ်-၁၉ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး တွေ့ရှိနိုင်သည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၇)ခုကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးခြင်းကို အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်နေ့တွင် အိုမီခရွန်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး BA.5၊ BA.2 နှင့် ၄င်းတို့၏ မျိုးကွဲများကို တွေ့ရှိရကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယနေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

အိုမီခရွန်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး BA.5 နှင့် ၄င်း၏ မျိုးကွဲများကို ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉)ခုတွင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သလို အိုမီခရွန်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး BA.2 နှင့် ၄င်း၏မျိုးကွဲများ ကို ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈)ခုတို့တွင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပြီး BA.2 တွေ့ရှိသော ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် BA.2 ၏မျိုးကွဲ XBB.1 တွေ့ရှိသော ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၂)ခု ပါဝင်ပါသည်ဟု သိရသည်။

အဆိုပါ အိုမီခရွန်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး BA.5 တွေ့ရှိရသူ (၉)ဦးနှင့် BA.2 တွေ့ရှိရသူ (၅)ဦး (၎င်း၏မျိုးကွဲ XBB.1 တွေ့ရှိသူ (၂)ဦးအပါအဝင်) တို့သည် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာကြသူများဖြစ်ပြီး ကျန် BA.2 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသူ (၃)ဦးတို့သည် ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများမှ တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့ကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုခဲ့စဉ်ကပင် သတ်မှတ် ရက်အတိုင်း စနစ်တကျ သီးခြားထားရှိကုသမှုပေးခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေများမှာ ကောင်းမွန် လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။