လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံနေတဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ SS ပုံ၌ သတင်းထောက် “ဝင်းဦး” ဆိုသူကို “MHT News” သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်ဟု သုံးနှုန်းထားပါတယ်။

အဆိုပါ သတင်းထောက် “ဝင်းဦး” ဆိုသူမှာ ကျွန်တော်တို “MHT News” သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် လုံးဝ (လုံးဝ) မဟုတ်ပါ။

၎င်း၏သတင်းဌာနသည် “NHP News” ဖြစ်တယ်လို သိရှိရပါကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။

#mhtnews