ပြည်ပနေ နိုင်ငံသားများ၏ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေဖြင့် ရရှိသော လစာဝင်ငွေကို ဝင်ငွေရလမ်းအဖြစ် အသုံးပြုရာ၌ တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။

 အဆိုပါ ပြည်ပနေနိုင်ငံသားများ၏ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေဖြင့်ရရှိသော လစာဝင်ငွေသည် နှစ်စဉ်ပြဋ္ဌာန်းသော ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်ကောက်ဥပဒေအရ ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်ကာ ယင်းလစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေတွင် လစာ၊ လုပ်ခ၊ နှစ်စဉ်ကြေး၊ ဆုကြေး၊ ချီးမြှင့်ငွေ၊ လစာနှင့်လုပ်ခအစား ထပ်ဆောင်းရရှိသည့် အခကြေးငွေ၊ ကော်မရှင်တို ပါဝင်သည်ဟုဆိုသည်။

 ထို့အပြင် အဆိုပါ လစာမှ ဝင်ငွေကို ပြည်တွင်းသို့ လွှဲပြောင်း၍ ပြည်တွင်း၌ မော်တော်ယာဉ်၊ အိမ်၊ ခြံ၊မြေ စသည့် အခြေပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူ၊ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ ဝင်ငွေခွန်ထပ်မံပေးဆောင်ရန်မလိုသည့် အခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ပြည်ပနေနိုင်ငံသားများ၏ ပြည်တွင်းသို့လွှဲပြောင်းသည့် လစာငွေများသည် ပြည်ပတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရရှိသည့် လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေဖြစ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ရာတွင်ဘဏ် သို့မဟုတ် တရားဝင် ငွေလွှဲခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသည့် လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် လွှဲပို့မှုဖြစ်ခြင်း သိုမဟုတ် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ပြည်ပမှ ပြန်လာစဉ်တစ်ပါတည်းယူဆောင်ခဲ့ ခြင်း စသည့်အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြနိုင်မှသာ အခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။

သို့ဖြစ်သဖြင့် ပြည်ပ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသော လစာဝင်ငွေအပေါ် အခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ပါက ဘဏ် သို့မဟုတ် တရားဝင် ငွေလွှဲခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသည့် လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ကြရန်၊ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ပြည်ပမှပြန်လာစဉ် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက တရားဝင်ငွေလဲလှယ်ရေးကောင်တာများတွင် လဲလှယ်ကြရန်၊ လေဆိပ်တွင်ကြေညာသည့် အထောက်အထားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်းကြရန် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အသိပေး နှိုးဆော်ထားသည်။

#mhtnews