နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခု၏ အဖွဲအစည်း သိုမဟုက် လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် တွေ့ဆုံရန် ရှိပါက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) ထံ တင်ပြရမည်ဟု အဆိုပါ UEC မှ ကြေညာချက်တစ်ရက်ကို ယခုနှစ် သြဂုတ် ၁၁ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။

UEC ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ တွေ့ဆုံလျှင် ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၇ (ဂ)၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ၆ (စ) တိုနှင့် ငြိစွန်းနိုင်သဖြင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တင်ပြရန်ဖြစ်ပြီး UEC အနေဖြင့်လည်း သင့်လျော်သည့်အစီအမံများ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
#mhtnews