ထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံမှာ

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့၌ ၁၄-၃-၂၀၂၂ ရက်မှ ၂၆-၃-၂၀၂၂ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (International Labour Organization-ILO) ၏ (၃၄၄) ကြိမ်မြောက် အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် လွတ်လပ်စွာ အသင်းအပင်းဖွဲ့ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (Convention No. 87) နှင့် အလုပ်သမားများကို အတင်းအကြပ်မလုပ်မနေရ အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (Convention No. 29) တို့အား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုမရှိကြောင်း စွပ်စွဲချက်ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (Commission of Inquiry) တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက သိရှိရသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာအရ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံရေးသွတ်သွင်းသည့် အချက်အလက်များ၊ မဟုတ်မမှန်သည့် စွပ်စွဲချက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစီရင်ပိုင်ခွင့် အတွင်း ရောက်ရှိနေသော ကိစ္စရပ်များ ပါဝင်သည်။

အစီရင်ခံစာမူကြမ်းတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် အသက်သေဆုံးသည်အထိ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံ ရသည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း စင်စစ်၎င်းသည် တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ခံ၍ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ခဲ့သည့်အတွက် ထိန်းသိမ်းခံထားရသူဖြစ်သည်။ အလားတူ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများအရေး ဆောင်ရွက်သူများဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း ၎င်းတို့မှာ လက်နက် ခဲယမ်းများ လက်ဝယ်တွေ့ရှိခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရသူများဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာပါအချို့သော အချက်များကို နောက်ပိုင်းတွင် ပြင်ဆင်ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း၊ မမှန်ကန်သည့် အချက်အလက်များ အပေါ်အခြေခံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရေး ဆုံးဖြတ်ချက်မှာမူ ပြောင်းလဲမှု မရှိခဲ့ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသည် Convention No. 87 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျင့်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများတွင် ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေနှင့်အညီ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း ၂၈၈၆ ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၁၆၂ ဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ၂၆ ဖွဲ့၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ၉ ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့ ၁ ဖွဲ့၊ အခြေခံ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ၁ ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အလုပ်ရှင် အဖွဲ့အစည်း ၁ ဖွဲ့နှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ် ၁ ဖွဲ့၊ စုစုပေါင်း အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ အစည်း (၃၀၀၀) ကျော်တို့ မှတ်ပုံတင်ထားရှိသည်။

၎င်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်သမား (၁၉၀,၀၀၀) ကျော်အနေဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး များကို ဥပဒေအရ သာမက လက်တွေ့တွင်ပါ ခံစားကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဥပဒေပိုင်း ဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အနည်းငယ်အပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် Convention No. 87 ပါ ဝတ္တရားများကို ချိုးဖောက်လျက်ရှိသည်ဟု ခြုံငုံ ပြောဆိုခြင်းသည် လျော်ကန်မှုမရှိပါ။

ထို့အပြင် အဓမ္မခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ILO ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိတစ်ဦးအား MoU လက်မှတ်ရေးထိုး ခန့်အပ်ထားရှိ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် တိုင်ကြားမှု ယန္တရားတစ်ရပ် ထူထောင်ရန် နောက်ဆက်တွဲ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးလျက် ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်ထိ နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက်တွင် ILO နှင့် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သော Decent Work Country Program (DCP) (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာအရ ၃-၂-၂၀၂၀ ရက်တွင် အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုယန္တရားကို ထူထောင်၍ အဓမ္မခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားချက်များကို လက်ခံဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် Convention No. 29 အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း ILO ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် အညီ တိုင်ကြားချက် လက်ခံရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ။

ILO ၏ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့အစည်းအဝေးက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစတင်၍ ILO ၏ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းအဝေးများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ ညီလာခံတို့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ မျက်ကွယ်တွင် ယင်းသို့တစ်ဖက်သတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းသည် ILO ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်နေသည်။

အထက်ပါအကြောင်းခြင်းရာများကြောင့် ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာပါ မဟုတ်မမှန်သည့် စွပ်စွဲချက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရန် ILO အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်လိုက်သည်။

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်။ ဟူ၍ဖြစ်သည်။

====================

(Zawgyi)

ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံမွာ

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ ၁၄-၃-၂၀၂၂ ရက္မွ ၂၆-၃-၂၀၂၂ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (International Labour Organization-ILO) ၏ (၃၄၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (Convention No. 87) ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အတင္းအၾကပ္မလုပ္မေနရ အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ (Convention No. 29) တို႔အား လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (Commission of Inquiry) တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ နိုင္ငံေရးသြတ္သြင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မဟုတ္မမွန္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစီရင္ပိုင္ခြင့္ အတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးသည္ အသက္ေသဆုံးသည္အထိ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စင္စစ္၎သည္ တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံ၍ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူျဖစ္သည္။ အလားတူ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိုလ္မ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ား လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာပါအခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း၊ မမွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာမူ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိခဲ့ပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ Convention No. 87 အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕ အစည္း ၂၈၈၆ ဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ၁၆၂ ဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ၂၆ ဖြဲ႕၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၉ ဖြဲ႕၊ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ ၁ ဖြဲ႕၊ အေျခခံ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္း ၁ ဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁ ဖြဲ႕ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၁ ဖြဲ႕၊ စုစုေပါင္း အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕ အစည္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္တို႔ မွတ္ပုံတင္ထားရွိသည္။

၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား (၁၉၀,၀၀၀) ေက်ာ္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး မ်ားကို ဥပေဒအရ သာမက လက္ေတြ႕တြင္ပါ ခံစားက်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဥပေဒပိုင္း ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူပုဂၢိုလ္အနည္းငယ္အေပၚ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ Convention No. 87 ပါ ဝတၱရားမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္ဟု ၿခဳံငုံ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေလ်ာ္ကန္မႈမရွိပါ။

ထို႔အျပင္ အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ILO ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိတစ္ဦးအား MoU လက္မွတ္ေရးထိုး ခန႔္အပ္ထားရွိ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္ၾကားမႈ ယႏၱရားတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးလ်က္ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ထိ ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၂၁-၉-၂၀၁၈ ရက္တြင္ ILO ႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ Decent Work Country Program (DCP) (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာအရ ၃-၂-၂၀၂၀ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈယႏၱရားကို ထူေထာင္၍ အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ Convention No. 29 အေပၚ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ILO ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ တိုင္ၾကားခ်က္ လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

ILO ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းအေဝးက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစတင္၍ ILO ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ညီလာခံတို႔သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ၏ မ်က္ကြယ္တြင္ ယင္းသို႔တစ္ဖက္သတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ILO ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတို႔ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေနသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားေၾကာင့္ ILO ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာပါ မဟုတ္မမွန္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ILO အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံက ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္လိုက္သည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္။ ဟူ၍ျဖစ္သည္။