(၇၇)နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် ဆုရရှိကြသော စစ်ရေးပြတပ်ခွဲများအား ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ စုရပ်သစ်တပ်စစ်ရေးပြကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်နေ့ကျင်းပရေးဦးစီး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး တက်ရောက်၍ ဆုများကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ဦးစွာ ဆုချီးမြှင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် တပ်မတော်နေ့ကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး အား စစ်ရေးပြမှူးကြီး ဗိုလ်ချုပ် ရဲကျော်သူ ဦးဆောင်သည့် စစ်ရေးပြ စစ်ကြောင်းများက အလေးပြုကြသည်။

ထို့နောက် ဂုဏ်ပြုဆုများ၊ အလံအဖွဲ့အကောင်းဆုံးဆုနှင့် စစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့ အကောင်းဆုံးဆုများ ရရှိကြသည့် တပ်မတော်(ရေ)အထူးတပ်ဖွဲ့ စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ တပ်မတော်(လေ)အုပ်ဖွဲ့ပျံသန်းအဖွဲ့၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ရေ) ကိုယ်စားပြု ယန္တရားတပ်ခွဲ၊ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ အရာရှိချုပ်ရုံး ကိုယ်စားပြု ယန္တရားတပ်ခွဲ၊ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု ယန္တရားတပ်ခွဲ၊ ဒုံးတပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု ယန္တရားတပ်ခွဲ၊ သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု ယန္တရားတပ်ခွဲ၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု ယန္တရားတပ်ခွဲ၊ တပ်မတော်(ကြည်း)အထူးတာဝန်တပ်ဖွဲ့(အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ ဗဟိုစစ်တီးဝိုင်း အဖွဲ့၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)(အမျိုးသမီး) ကိုယ်စားပြု အလံ အဖွဲ့၊ မြင်းစီးစစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲတီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ စစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့ အကောင်းဆုံးဆု ရရှိသည့် အနော်ရထာစစ်ကြောင်း စစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ အလံအဖွဲ့ အကောင်းဆုံး ဆုရရှိသည့် အနော်ရထာစစ်ကြောင်း အလံတော်အဖွဲ့ တို့အား စစ်ထောက်ချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်စွာလင်းက ဂုဏ်ပြုဒိုင်းဆုများနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ အား ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ဆက်လက်၍ တပ်မတော်(ကြည်း)(အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြ တတိယဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)(အမျိုးသမီး) ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ (၂) ၊ အကောင်းဆုံးစခန်း တတိယဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(လေ) ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၂)၊ စစ်ချီသီချင်းအကောင်းဆုံး တတိယဆုရရှိသည့် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ စစ်စည်းကမ်း အကောင်းဆုံး တတိယဆု ရရှိသည့် ဆေးဝန်ထမ်းညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ စစ်ရေးပြအကောင်းဆုံး တတိယဆု ရရှိသည့် ထောက်ပံ့နှင့်ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားရေး မှူးရုံးကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့(အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြ ဒုတိယဆု ရရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားပြု (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြ တပ်ခွဲ(၁)၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့(အမျိုးသား) စစ်ရေးပြ ဒုတိယဆု ရရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားပြု (အမျိုးသား) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၃)၊ တပ်မတော် (ကြည်း) (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြ ဒုတိယဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ကိုယ်စားပြု(အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၁)၊ အကောင်းဆုံးစခန်း ဒုတိယဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (လေ) ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၂)၊ စစ်ချီသီချင်း အကောင်းဆုံး ဒုတိယဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ရေ)ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ (၂)၊ စစ်စည်းကမ်းအကောင်းဆုံး ဒုတိယဆု ရရှိသည့် သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ စစ်ရေးပြ အကောင်းဆုံး ဒုတိယဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးအရာရှိချုပ်ရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြ ပထမဆု ရရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားပြု (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (အမျိုးသား) စစ်ရေးပြ ပထမဆု ရရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားပြု (အမျိုးသား) စစ်ရေးပြုတပ်ခွဲ(၁)၊ တပ်မတော်(ကြည်း) (အမျိုးသမီး)စစ်ရေးပြ ပထမဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) ကိုယ်စားပြု (အမျိုးသမီး) စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲ၊ အကောင်းဆုံးစခန်း ပထမဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ရေ) ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ(၁)၊ စစ်ချီသီချင်းအကောင်းဆုံး ပထမဆု ရရှိသည့် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အရာရှိချုပ်ရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ စစ်စည်းကမ်းအကောင်းဆုံး ပထမဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ရုံး(လေ)ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲနှင့် စစ်ရေးပြအကောင်း ဆုံး ပထမဆုရရှိသည့် အမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ တို့အား စစ်ရေးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်းက ဒိုင်းဆုများနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုငွေများအား ပေးအပ် ချီးမြှင့်သည်။

ထို့နောက် (၇၇)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေးက စံပြတပ်ခွဲ တတိယဆု ရရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြတပ်ခွဲ၊ စံပြတပ်ခွဲ ဒုတိယဆု ရရှိသည့် စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲနှင့် စံပြတပ်ခွဲ ပထမဆု ရရှိသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ရေ) ကိုယ်စားပြု စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲများအား ဒိုင်းဆုနှင့် ဂုဏ်ပြုဆုငွေများအား ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။

ထို့နောက် တပ်မတော်နေ့ကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး က ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားပြီး ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

(Zawgyi)

“(၇၇)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႕ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ဆုရရွိေသာ စစ္ေရးျပ တပ္ခြဲမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲက်င္းပ”

(၇၇)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႕ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ဆုရရွိၾကေသာ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ယမန္ေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စုရပ္သစ္တပ္စစ္ေရးျပကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ေန႕က်င္းပေရးဦးစီး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ညွိႏွိုင္းကြပ္ကဲေရးမႉး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး တက္ေရာက္၍ ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဦးစြာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ တပ္မေတာ္ေန႕က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ညွိႏွိုင္းကြပ္ကဲေရးမႉး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး အား စစ္ေရးျပမႉးႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေရးျပ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက အေလးျပဳၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား၊ အလံအဖြဲ႕အေကာင္းဆုံးဆုႏွင့္ စစ္တီးဝိုင္းအဖြဲ႕ အေကာင္းဆုံးဆုမ်ား ရရွိၾကသည့္ တပ္မေတာ္(ေရ)အထူးတပ္ဖြဲ႕ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ တပ္မေတာ္(ေလ)အုပ္ဖြဲ႕ပ်ံသန္းအဖြဲ႕၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ေရ) ကိုယ္စားျပဳ ယႏၱရားတပ္ခြဲ၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ ယႏၱရားတပ္ခြဲ၊ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ ယႏၱရားတပ္ခြဲ၊ ဒုံးတပ္ဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ ယႏၱရားတပ္ခြဲ၊ သံခ်ပ္ကာယႏၱရားတပ္ဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ ယႏၱရားတပ္ခြဲ၊ စစ္အင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ ယႏၱရားတပ္ခြဲ၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕(အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ဗဟိုစစ္တီးဝိုင္း အဖြဲ႕၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)(အမ်ိဳးသမီး) ကိုယ္စားျပဳ အလံ အဖြဲ႕၊ ျမင္းစီးစစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲတီးဝိုင္းအဖြဲ႕၊ စစ္တီးဝိုင္းအဖြဲ႕ အေကာင္းဆုံးဆု ရရွိသည့္ အေနာ္ရထာစစ္ေၾကာင္း စစ္တီးဝိုင္းအဖြဲ႕၊ အလံအဖြဲ႕ အေကာင္းဆုံး ဆုရရွိသည့္ အေနာ္ရထာစစ္ေၾကာင္း အလံေတာ္အဖြဲ႕ တို႔အား စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္စြာလင္းက ဂုဏ္ျပဳဒိုင္းဆုမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ား အား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္(ၾကည္း)(အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပ တတိယဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)(အမ်ိဳးသမီး) ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ (၂) ၊ အေကာင္းဆုံးစခန္း တတိယဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ေလ) ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၂)၊ စစ္ခ်ီသီခ်င္းအေကာင္းဆုံး တတိယဆုရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ စစ္စည္းကမ္း အေကာင္းဆုံး တတိယဆု ရရွိသည့္ ေဆးဝန္ထမ္းၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ စစ္ေရးျပအေကာင္းဆုံး တတိယဆု ရရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရး မႉး႐ုံးကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕(အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပ ဒုတိယဆု ရရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပ တပ္ခြဲ(၁)၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕(အမ်ိဳးသား) စစ္ေရးျပ ဒုတိယဆု ရရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ (အမ်ိဳးသား) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၃)၊ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပ ဒုတိယဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ကိုယ္စားျပဳ(အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၁)၊ အေကာင္းဆုံးစခန္း ဒုတိယဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ေလ) ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၂)၊ စစ္ခ်ီသီခ်င္း အေကာင္းဆုံး ဒုတိယဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ေရ)ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ (၂)၊ စစ္စည္းကမ္းအေကာင္းဆုံး ဒုတိယဆု ရရွိသည့္ သံခ်ပ္ကာယႏၱရားတပ္ဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ စစ္ေရးျပ အေကာင္းဆုံး ဒုတိယဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပ ပထမဆု ရရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲ၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (အမ်ိဳးသား) စစ္ေရးျပ ပထမဆု ရရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ (အမ်ိဳးသား) စစ္ေရးျပဳတပ္ခြဲ(၁)၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) (အမ်ိဳးသမီး)စစ္ေရးျပ ပထမဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း) ကိုယ္စားျပဳ (အမ်ိဳးသမီး) စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲ၊ အေကာင္းဆုံးစခန္း ပထမဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ေရ) ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ(၁)၊ စစ္ခ်ီသီခ်င္းအေကာင္းဆုံး ပထမဆု ရရွိသည့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕အရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ စစ္စည္းကမ္းအေကာင္းဆုံး ပထမဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး(ေလ)ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲႏွင့္ စစ္ေရးျပအေကာင္း ဆုံး ပထမဆုရရွိသည့္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ တို႔အား စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးေဇာ္သိန္းက ဒိုင္းဆုမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ားအား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ထို႔ေနာက္ (၇၇)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႕က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ညွိႏွိုင္းကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအးက စံျပတပ္ခြဲ တတိယဆု ရရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပတပ္ခြဲ၊ စံျပတပ္ခြဲ ဒုတိယဆု ရရွိသည့္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲႏွင့္ စံျပတပ္ခြဲ ပထမဆု ရရွိသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ေရ) ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ခြဲမ်ားအား ဒိုင္းဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ေန႕က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ညွိႏွိုင္းကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး က ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။